Archives

Att uttrycka sig kreativt

Vare sig du tror det eller ej, så finns det en kreativ ådra i oss alla. Alla bär vi på fantastiska idéer och skapelser som bara väntar på att få ett utlopp. Det svåraste är inte att skapa, utan att hitta vilken form just din kreativitet ska ta. Att måla Måla, rita, skissa; denna form …

Det tredje rummet

Konstens alla uttrycksformer ger oss alla en möjlighet att mötas utanför ramarna. I ett utrymme där hudfärg, religion, politiska åsikter och status inte avskiljer oss från varandra. Där i det tredje rummet kan vi äntligen sammansmälta för ett utbyte av känslor i ett samtal, själ till själ. Genom konsten kan vi lära känna oss själva …