Konstens alla uttrycksformer ger oss alla en möjlighet att mötas utanför ramarna. I ett utrymme där hudfärg, religion, politiska åsikter och status inte avskiljer oss från varandra. Där i det tredje rummet kan vi äntligen sammansmälta för ett utbyte av känslor i ett samtal, själ till själ.Abstrakt konstGenom konsten kan vi lära känna oss själva och därigenom även få en ökad förståelse för människorna runt ikring oss. Betydelsen av att ha möjligheten att uppleva eller fritt få uttrycka sig i konstnärliga former är enorm. Genom att känna gemenskap så ser vi inte längre varandra som hotfulla och förutsättningarna för ett fridsammare samhälle ökar. Känslan av utanförskap minskar när vi genom konsten kan uppleva oss själva i en annan människas uttrycksform.Vi lever i en tid där tempot hela tiden ökar. Där det är lätt att springa ifrån sig själv och tappa bort värdefulla delar av vår livsupplevelse. Det blir svårt att relatera till andra människor då man tappat kontakten med sig själv. Men konsten är ett effektivt motgift. Allt som krävs är en enda liten ynka konstupplevelse för att vi omedelbart ska bottna i oss själva igen. Bara vi vågar öppna oss och att vi lever i en kultur som tillåter fritt konstnärligt uttryckande.I det tredje rummet finns det plats för alla. Där kan vi mötas för att spegla varandras storhet utan att känna oss hotade.